Privacy beleid

Een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.
Lenie Kap en Tineke Voorthuis zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Wij slaan persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten (trainingen etc) noodzakelijk zijn. Ook slaan wij gegevens op die nodig zijn voor facturatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en eventuele andere gegevens die je aan ons door hebt gegeven zoals bijvoorbeeld je motivatie voor deelname aan een training e.d.

E-mail en nieuwsbrief
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookie statement
Onze website www.aandachtigleven.nl maakt niet gebruik van cookies.

Verwerker
Aandachtig Leven maakt gebruik van de diensten van YourHosting. Gegevens die je invult tijdens het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van YourHosting. YourHosting zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. YourHosting maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan wijzigen.  Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018.

Aandachtig Leven

Wij bieden trainingen Aandachtig Leven, Voluit Leven, Aandachtig Wandelen, stiltedagen, workshops en weekenden aan die je stilzetten bij het hier en nu. Die je leren om het leven te aanvaarden zoals het is. Genadig naar jezelf en anderen te kijken.
Maar vooral: om je (weer) te leren verwonderen en Gods vrede en liefde door alles heen te ervaren.

Volg ons via:

Contactinformatie

Neem voor meer informatie contact op met
Tineke Voorthuis
Psychosomatisch oefentherapeut  
Tel: 06 18410817

Lenie Kap
Gestalttherapeut 
Tel: 06 34527784

info@aandachtigleven.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.