Aandachtig leven gaat over opmerken, bewust worden en waarnemen waardoor je weer leert om te leven in verbondenheid met jezelf, God en de ander. Het is het belangrijk voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid dat je leeft met aandacht voor je lichaam, je ziel en je geest. Maar net zo belangrijk is wat volgt op aandachtig leven: voluit leven.

Het doel van voluit leven is dat je je niet langer richt op het dagelijkse gevecht tegen je pijn en lijden. Want als je dit gevecht staakt, ontstaan er ruimte en energie om te gaan leven volgens je waarden. Je accepteert dat er pijn en lijden is én je gaat je toewijden aan wat jij belangrijk vindt in het leven.

In de training Voluit leven gebruiken we het boek Voluit leven en Bijbelse voorbeelden. Over Jezus lezen we dat Hij bekend was met pijn en lijden. Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een Man Die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een Man Die Zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. (Jesaja 53:3, NBV) En in de Psalm 10:14 lezen we: Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand.

Waarom dan gaan we toch elke keer het gevecht weer aan met onze mentale en/of lichamelijke pijn? Ergens in ons huist het idee dat we pas gelukkig kunnen zijn – dat we pas kunnen genieten van het leven – als we vrij zijn van pijn, teleurstelling, verdriet, et cetera. We definiëren ‘geluk’ als ‘de afwezigheid van pijn en lijden’. Het lijkt erop dat we intolerant geworden zijn voor pijn, voor lijden, omdat in onze moderne, bijna maakbare wereld zo veel mogelijk is. Ook als christenen zijn we hier gevoelig voor.

Maar de vraag is hoe realistisch dat is. Wij leven nu eenmaal in een gebroken wereld. Pijn en bijkomende emoties horen bij het leven. Het streven naar afwezigheid van pijn is juist een voedingsbodem voor pijn. Daarvoor gebruiken we allerlei overlevingsstrategieën. Die strategieen zijn vaak vooral gericht op het vermijden van pijn en het beheersen van onze binnenwereld. Ze werken op korte maar niet op lange termijn.
Bijvoorbeeld: Je voelt je verdrietig vanwege een verlies of een gemis, dus eet je een reep chocolade op of je gaat hard werken. Oftewel: je eet of stopt je verdriet weg.

Deze strategieën dragen niet bij aan het bereiken van een waardevol, bevredigend leven en maken pijnlijk duidelijk dat we meer op onszelf en onze overlevingsstrategieën vertrouwen, dan op de Heer. We geloven niet dat Hij ons draagt en Zijn Heilige Geest ons van binnenuit helpt om pijn te verdragen.

Je kunt dan ook beter het tegenovergestelde doen. Als je je verdrietig voelt, geloof dan dat je dit gevoel kunt verdragen. Leer jezelf je verdriet toe te staan, het te verdragen en ondanks alles te genieten van het leven zoals het op dat moment is. Genieten, omdat je veel meer energie overhoudt als je je niet meer hoeft in te spannen om je verdriet te onderdrukken. Daardoor is het mogelijk om je te richten op wat je belangrijk vindt in het leven. Dan kun je, in plaats van te leven volgens regels en normen, leven uit bezieling en waarden. Een waardevol leven!

De weg van voluit leven is een boeiende en uitdagende reis! Ga je met ons mee?

Tekst: © Tineke Voorthuis