Word jij geleefd door de verantwoordelijkheden die je hebt, in plaats van dat je leeft, zoals je hart je ingeeft? Ik eerder wel! Vooral toen ik hoofd pastoraat en gemeenteleiding was. Elke week stond mijn agenda vol met afspraken en activiteiten. Van tijd tot tijd kreeg ik het er Spaans benauwd van maar dan ‘hielp’ ik mezelf door mezelf wijs te maken dat het allemaal heel goed was en dat ik dankbaar mocht zijn dat ik een onderdeel van dit prachtige geheel mocht zijn.

Nu, achteraf, zie ik de werkelijkheid: ik heb mijn hart jarenlang verwaarloosd door een veelheid aan verantwoordelijkheden. Maar in die periode had ik dat helemaal niet door. Ik voelde me regelmatig opgejaagd en geleefd, maar ging gewoon door. Daardoor heb ik een groot deel van mijn leven ongezond rentmeesterschap over mijn leven gevoerd en me laten opjagen door alle rollen en verantwoordelijkheden die ik had.

Als je dit maar lang genoeg doet, kan het maar zo zijn dat je onderweg bent naar een burn-out. (Gelukkig is mij dit bespaard gebleven.) Maar dit is helemaal niet wat God van je vraagt. Als volgelingen van Hem mag je gezond rentmeesterschap over je leven te voeren. In ieder geval wat betreft de zaken waar je invloed op hebt. Salomo geeft je een wijze spreuk mee: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23). Deze hartbewaking is je eerste verantwoordelijkheid.

Wat je hierbij kan helpen, is aandachtig leven. Door echt aanwezig te zijn in de dagelijkse momenten en met aandacht besluiten te nemen die overeenkomen met wat jij belangrijk vindt en liefdevol is richting God, jezelf en anderen, zet je al een eerste stap naar gezond rentmeesterschap.

Zelf gebruik ik mijn dagelijkse ervaring om te ontdekken en te ontwikkelen wat mij helpt gezond te leven. Ik merk dat gezond (biologisch) eten, elke dag bewegen (jarenlang heb ik dit niet gedaan), dingen doen waar mijn passie ligt en tijd doorbrengen met mensen die mij dierbaar zijn, mijn welzijn bevorderen. Maar ook dat het toestaan van gevoelens (ook als deze lastig zijn), leven volgens mijn waarden (balans tussen verbondenheid en autonomie, vrijheid, liefhebben, aanvaarden, vergeven) goed is voor mijn hart. En het belangrijkste: de gevolgen zijn positief. Sinds ik dit doe, ben ik een tevreden en dankbaar mens en het levert mij energie op!

Daarom zou ik je willen zeggen, neem de tijd om stil te staan bij jouw hart door aandacht te besteden aan onderstaande vragen:

  • Wat geeft me een goed gevoel? Of wat versterkt het gevoel dat ik echt leef, in plaats van het gevoel dat ik alleen maar besta? (De zogenaamde ‘plusactiviteiten’.)
  • Wat put me uit? Wat vermindert het gevoel dat ik echt leef, of geeft me zelfs het gevoel dat ik nauwelijks leef? (De zogenaamde ‘minactiviteiten’.)
  • Aanvaard ik dat er bepaalde dingen in mijn leven zijn die ik eenvoudigweg niet kan veranderen?
  • Besteed ik bewust tijd en moeite aan dingen die mij een goed gevoel geven en minder tijd en moeite aan zaken die mij uitputten? Zo nee, wie of wat kan mij helpen dit wel te gaan doen?

Als je hier bewust bij stilstaat en vervolgens gaat proberen om je leven te vullen met meer plusactiviteiten, zul je ontdekken dat je minder wordt geleefd en… meer gaat leven naar je hart.

Tekst: © Lenie Kap