Aandachtig leven is ‘in’. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘aandachtig leven’? De komende tijd zullen wij, Tineke en Lenie, je in onze blogs meenemen wat aandachtig leven is en hoe het je kan helpen om meer in verbinding met jezelf, God en anderen te leven.

Aandachtig leven gaat om echt ‘aanwezig zijn’. Daarmee bedoel ik dat ik niet met mijn aandacht ondertussen ergens anders ben. Niet afdwalen in gedachten, maar met opmerkzaamheid gericht zijn op dat wat er is in het hier en nu.
‘Aanwezig zijn’ zit in de naam van God: Ik ben (Exodus 3:14). Hij laat Zich kennen als Degene Die erbij is. In Jezus, Immanuel – God met ons (Matteüs 1:23) – heeft God dat ook echt bewezen. Jezus was met heel Zijn hart en al Zijn aandacht aanwezig.

Jij mag leren om dat ook te zijn door in Zijn Geest te leven. Je mag je onderscheiden, niet in wat je allemaal dóét, maar in wie je bént; in de manier waarop je in het leven staat. Je mag het voorbeeld van Jezus volgen door echt betrokken aanwezig te zijn. Betrokken bij jezelf, je Schepper en je naasten, zodat mensen zich gezien voelen, omdat je aandacht voor hen hebt.

Aandachtig leven kan gelijk beginnen als je wakker wordt. Dat doe je door heel bewust je aandacht op het besef van Gods tegenwoordigheid te richten en daarna drie keer aandachtig in en uit te ademen, voordat je uit bed stapt.

Maar je doet het ook door opmerkzaam te zijn. Sta bewust stil bij wat je hoort: een rinkelende telefoon, een zingende vogel, gelach of de wind. Meestal gaan die geluiden aan je voorbij, maar je zou ze ook kunnen beschouwen als een aanleiding voor aandacht. Luister echt, wees aanwezig en wakker.

Wees je eveneens bewust van wat je ziet. Kijk naar je eten en besef wat er voor nodig is om het voedsel te laten groeien. Kun je er de zon, de regen, de boer in zien – je Schepper? Eet met aandacht en proef het eten; vraag jezelf af: is het echt voeding of is het vulling?

Zo kun je ook op je lichaam letten als je loopt of staat. Voel je als je loopt de lucht langs je gezicht, je armen en je benen? Of merk je dat je gehaast bent?

Luister en praat aandachtig. Kun je bijvoorbeeld luisteren zonder het op dat moment ermee eens of oneens te zijn? Iets leuk of niet leuk te vinden zonder meteen te bedenken wat je op jouw beurt zult zeggen?

Aandachtig leven gaat over opmerken, bewust worden, waarnemen.

Het heeft alles met je zintuigen te maken. Je neemt waar wat er is en geeft er aandacht aan; je staat erbij stil. Bijvoorbeeld: ik zie de zon door de wolken komen en voel me opgewekt. Of ik ruik iets vies en mijn maag draait zich om.

Het is een hele kunst om dit te leren: waarnemen zonder oordeel. Maar als je dat leert, helpt het je om tot rust te komen, in plaats van steeds achter je gedachten en gevoelens aan te rennen.

God nodigt je uit om in vrijheid te leven en om tot rust te komen. Om bewust te kiezen voor wat je belangrijk vindt en te bepalen hoe je je wil verhouden tot God, je naaste en jezelf en dat wat er is.

Ga je met ons mee op avontuur?